.
Aktualności

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego osoby do pomocy żywnościowej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: • 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, • 1 590 zł w przypadku osoby w rodzinie.

2024-02-19, 10:00

Przejdź do aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Program adresowany jest do: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2024-02-13, 8:45

Przejdź do aktualności

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

2024-01-22, 11:03

Przejdź do aktualności

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2023

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

2023-12-20, 14:59

Przejdź do aktualności
Przejdź do wszystkich aktualności