.

Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy, oraz program Rodzina 500 plus.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

2022-01-21, 12:58

Przejdź do aktualności

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2022.

W związku z uruchomionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zwracamy się prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na tę formę wsparcia. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2022-01-19, 10:14

Przejdź do aktualności

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek osłonowy.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

2022-01-10, 13:50

Przejdź do aktualności

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Informujemy, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 GOPS Łopiennik Górny wznawia przyjmowanie wniosków na w/w pomoc: - 1 707,20 zł na osobę samotnie gospodarującą - 1 320,00 zł na osobę w rodzinie Osoby zainteresowane prosimy o BEZZWŁOCZNE składanie wniosków, ze względu na konieczność zamknięcia listy uprawnionych.

2022-01-10, 13:38

Przejdź do aktualności
Przejdź do wszystkich aktualności